Om Clawe Business Clubs

ClaweBC startades 2003.
Clawe BC håller 2 affärsnätverksmöten per år i juni och december. resterande möten hålls av våra övriga affärsnätverk.
Första affärsnätverket som startades i vår regi var Bra-gruppen som f om 2013 bytt namn till City Business Club. Straxt därefter samma år startades Oan-gruppen som f om 2013 heter OAN Business Club. 2011 Startade Bromma Business Club som 2017 Bytte namn till Bromma& Solna BC. Huddinge Business Club startade 2012 .Där efter startade Golf Business Club i mars 2013 .
Hösten 2013 startades Nacka Business Club, 2014 Telje Business Club och 2015 startades Täby Business Club. Online BC startades våren 2020.

Kostnad för medlemskap
Engångskostnad medlemskap 11.600:-(Fysiska träffar)del i hemsida ingår.

Engångskostnad medlemskap 5.900:-(Online BC träffar)del i hemsida ingår.

Ändringar av registrerade uppgifter på hemsidan debiteras med 800:-

Årsavgift januari till december varje år 2.900:- (alla affärsnätverk)moms tillkommer på samtliga priser!

Är du intresserad av att veta mer om oss, kontakta  Jenniefer Weström