Årets affärsnätverkare 2019

Grattis Lena Kjellström för ett bra affärsnätverksår.

Vi tackar för ditt stora engagemang vid Clawe BCs affärsnätverksmöten där du är med och representerar fler företag i flera av våra affärsnätverksgrupper och ofta ordnar med ersättare om du själv inte kan närvara. Du är en bra representant som arbetar för att hjälpa oss att nå ut till fler företagare

Tidigare år

Årets affärsnätverkare 2018
Inger Wickbom, medlem i Huddinge BC

Årets affärsnätverkare 2017

Johan Engborg, medlem i City BC

Årets affärsnätverkare 2016
Jannis Polltidis, medlem i City BC

Årets affärsnätverkare 2015
Marie Carlsson, medlem i Täby BC

Årets affärsnätverkare 2014
Birgitta Farzaneh, medlem i Telje BC

Årets affärsnätverkare 2013
Jini Sofia Lee, medlem i City BC